Felhasználási feltételek

Üdvözli a Treefrog Software!

Köszönjük, hogy termékeinket és szolgáltatásunkat (a továbbiakban a „Szolgáltatás”) használja! Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban tartózkodik, akkor – az esetleges kiegészítő feltételekben foglalt egyéb rendelkezések hiányában – a Szolgáltatásokat a Treefrog Software nyújtja Önnek. A Treefrog Software (a továbbiakban röviden: "Treefrog") Magyarországon bejegyzett...

Szolgáltatásunk használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

Szolgáltatásunk használata

Önnek be kell tartania a Szolgáltatásunkon belül elérhetővé tett irányelveket.

Ne éljen vissza Szolgáltatásunkkal. Például ne zavarja meg a Szolgáltatásunkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásunkat. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltétetelezett visszaélést vizsgálunk ki.

Szolgáltatásunk használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásunkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásunkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásunkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.

Milyen típusú program a "Szabi", hogyan és mire használható?

A Szabadság intéző - röviden Szabi elnevezésű program - egy web alapú alkalmazás, melynek használatához egy erre alkalmas számítógép (asztali, laptop, notebook, tablet), aktív és folyamatos internetkapcsolat és egy úgynevezett böngészőprogram szükséges. Lásd részletesen a Felhasználói kézikönyv "Rendszerkövetelmények" fejezete alatt.

A program a felhasználó számítógépére alapesetben nem telepíthető. Igény esetén, külön feltételek mellett erre is lehetőség van.

A személyes fiók védelme

Személyes fiókjának védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Ön felel a Treefrog Fiókjában vagy azon keresztül történő tevékenységekért. Lehetőleg ne használja Treefrog Fiókjának jelszavát harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy Treefrog Fiókját illetéktelenül használták, kövesse ezeket az utasításokat.

Adatvédelem és a szerzői jog védelme

A Treefrog adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásunk használata során.

Ha rendelkezik Treefrog Fiókkal, megjeleníthetjük a Szolgáltatásunkban a Profilnevét, a Profilképét.

Az adatvédelmi irányelvekben vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb szolgáltatási feltételekben további információt találhat arra vonatkozóan, hogy a Treefrog a tartalmat hogyan használja és tárolja. Ha Ön visszajelzést vagy javaslatot küld nekünk a Szolgáltatásunkkal kapcsolatban, a visszajelzést vagy a javaslatokat anélkül használhatjuk fel, hogy ezáltal bármiféle kötelezettségünk keletkezne Önnel szemben.

A felhasználó által feltöltött adatok

A program a felhasználó által felvitt adatokat a weboldal központi szerverén tárolja. Az egyes kimutatásokat, listákat, lekérdezések eredményét lehetőség van a felhasználó gépére lementeni.

A felhasználó által rögzített adatok helyességéért, valamint azok jogszerű kezeléséért kizárólag a felhasználó felel. A Treefrog nem ellenőrzi, hogy az adatok helyesek-e, illetve azt, hogy azok kezelésére, beleértve a programban való rögzítésüket, a felhasználó jogosult-e. Az adatok helyességéért és a szervezet birtokában lévő személyes adatok rögzítéséért kizárólag a szervezet képviselője felelős.

A szoftver használata

A Treefrog személyre szóló, világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad Önnek a Treefrog által a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverek használatára. Ennek az engedélynek a kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegye az Ön számára a Treefrog által biztosított Szolgáltatások használatát és az általuk kínált előnyök élvezetét, a jelen feltételeknek megfelelő módon.

Ön nem jogosult a Szolgáltatások egyes részeinek vagy a Szolgáltatáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá Ön nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre Ön írásos engedélyt kapott tőlünk.

Szolgáltatásunk módosítása és megszüntetése

Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásunkat. A Szolgáltatásunkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük.

A Szolgáltatás használatával bármikor felhagyhat, habár ha így dönt, sajnálni fogjuk távozását. Ezenkívül a Treefrog is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások biztosítását az Ön számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a Szolgáltatásokra vonatkozóan.

Az adatai az Ön tulajdonát képezik, és ezen adatokhoz való hozzáférésének fenntartása fontos szempont. Ha egy Szolgáltatást megszüntetünk, akkor – ha ez ésszerű módon megoldható – erre Önt kellő időben figyelmeztetjük, és lehetőséget biztosítunk az adatok megszerzésére a Szolgáltatásból.

A Treefrog által biztosított szavatosság, illetve a felelősség kizárása

Szolgáltatásunkat gazdaságilag ésszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítjuk, és reméljük, hogy Ön örömét leli használatukban. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásunkkal kapcsolatban.

A jelen szerződési feltételekben vagy a további szerződési feltételekben kifejezetten megállapítottakon kívül sem a Treefrog, sem pedig a Treefrog beszállítói vagy forgalmazói nem tesznek semmilyen konkrét ígéretet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Például semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a Szolgáltatásokon belüli tartalmat, a Szolgáltatások sajátos funkcióit, a megbízhatóságukat, rendelkezésre állásukat vagy az Ön szükségleteinek megfelelő kielégítésére való alkalmasságukat illetően. A Szolgáltatást a jelen formájában biztosítjuk.

A program megírásakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, a közzététele előtt körültekintően teszteltük, ennek ellenére, mint minden szoftver, ez is tartalmazhat hibákat. A hibákat azok felfedezésekor vagy a felhasználók jelzése alapján a lehető leghamarabb javítjuk.

A programot annak ismeretében használja, hogy a program esetleges hibás működéséből fakadó, vagy a program használata közben, de nem a program hibájából eredő leállás, adatvesztés, téves adatok rögzítése miatt, vagy egyéb más formában keletkezet károkért a szoftver készítőjével szemben kárigénnyel nem léphet fel.

Nem léphet fel követeléssel a program készítőjével szemben kieső munkaidőre, elmaradt nyereségre hivatkozva sem.

Egyes joghatóságok előírnak bizonyos szavatosságokat, például a rendeltetésszerűségre vonatkozó vélelmezett szavatosságot, az adott célra való megfelelőséget és a jogtisztaságot. A jogszabály által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi formáját kizárjuk.

A Szolgáltatásunkért való felelősségünk

Sem a Treefrog, sem a Treefrog beszállítói és forgalmazói nem vállalnak felelősséget az elmaradt haszonért, bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújtanak közvetett, rendkívüli, következményes, jelzés értékű vagy büntető kártérítést.

A Treefrog és a Treefrog beszállítóinak vagy forgalmazóinak a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, így a vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása – ha a jogszabály ezt lehetővé teszi – arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön a szolgáltatás használatáért részünkre kifizetett (illetve saját belátásunk szerint a szolgáltatás nyújtásának megismétlésére).

A Treefrog és a Treefrog beszállítói, valamint forgalmazói semmilyen esetben nem felelősek az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

Elismerjük, hogy bizonyos országokban Önt, fogyasztóként, bizonyos jogszabályba foglalt jogok illetik meg. Ha a Szolgáltatást személyes célokra használja, akkor a jelen szerződési feltételekben vagy az esetleges további szerződési feltételekben foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozhatják az Ön jogszabályban foglalt, szerződéses módon fel nem függeszthető fogyasztói jogait.

Szolgáltatásunk üzleti felhasználása

Ha Szolgáltatásunkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Treefrog-ot és alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

A Szerződési Feltételekről

A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosított további szerződési feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A jelen szerződési feltételek a Treefrog és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.

Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).

Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.

Alkalmazandó jog, illetékes bíróságok

Magyarország jogszabályai az irányadók és bíróságai illetékesek a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő vagy a jelen feltételekkel kapcsolatos valamennyi vita esetén. A viták rendezéséhez igénybe veheti az Európai Bizottság által működtetett Online Vitarendezési Platformot, de a Treefrog nem köteles vállalni és nem vállalja azt, hogy a viták alternatív vitarendezési szervek előtt való rendezését kötelező erejűként fogadja el.

A Treefrog-lal való kapcsolatfelvétel módjairól a kapcsolatfelvételi oldalunkon tájékozódhat.

Vissza